Z popela (Anne M. Christiansen / Kovadlina / Empty Hall of Fame / Aralkum)

by V/A

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
2.
3.
4.

about

-----------------------------------------------------------------
O COFFEE BREATH / ABOUT COFFEE BREATH
-----------------------------------------------------------------

Všechna alba na těchto stránkách si můžeš za dobrovolný příspěvek. Lidi, kteří se na albech, která vydáváme podíleli, tomu věnovali mnoho času a úsilí a za tyto nahrávky nechtějí žádné peníze. Pokud se Ti hudba líbí, máš tady možnost to ocenit tím, že přispěješ dobrovolnou částkou na aktivity, které nám přijdou smysluplné a zároveň se potýkají s nedostatkem financí. Všechny peníze, které tímto projektem vybereme, půjdou čistě na benefiční účely.

Ačkoliv v tuhle chvíli nedokážeme přesně říct, kam přesně peníze půjdou, protože se vždy rozhodujeme podle aktuálních kauz a potřeb, chápeme, že to chceš vědět Ty. Snad bude stačit, když napíšeme, že se budeme zaměřovat na kolektivy aktivní v oblasti praktického prosazování rovnostářského prostředí ve společnosti, podpory znevýhodněných sociálních skupin či osvobození zvířat a lidí. I vzhledem k tomu, že patrně nevybereme velké obnosy, budeme se snažit pomoci malým a začínajícím skupinám, které se třeba i kvůli své povaze potýkají s nedostatkem financí, nechtějí nebo nemohou čerpat peníze odjinud a i malý obnos bude pro ně citelným přínosem.

Přispět můžeš pomocí služby Paypal přímo při stažení alba. Pokud nechceš jít touhle cestou, stačí na nějaké akci najít kasičku kolektivu, jehož práce Ti přijde smysluplná, a něco do ní vhodit. I to se počítá.

x

All albums here are available for donations. People involved in their making invested their time and energy and do not want to make money from it. Instea they offered them to us. If you like the music published on this page you can appreciate it by donating any amount of money to the activities to activities that make sense to us and often face lack of financial resources. Even if the collected amount is small all the money gathered through this project will be used for non-profit activities.

We are not able to list the projects that will be supported in advance as we want to keep the ability to choose them according to actual needs and situations. But we believe that you need to know where the money goes. We hope it’s enough to say that we want to support collectives suporting local communities or promoting overal equality and animal or human liberation. In general we want to support activities fighting any way of oppression. We prefer donating the money to newly risen or underfinanced non-profit groups which are experiencing lack of money from their nature, so even the small amount can be beneficial for them.

You can donate using PayPal directly by the download. If you don’t want to use this way, you can donate directly to the collective that make sense to you.

credits

released May 28, 2018

Deska vyšla ve fyzické podobě jako 7" EP. Na vydání se podílely kapely.

license

tags

Track Name: Anne M. Christiansen - Superheroes Are Selfish Bastards
Ukazuješ mi jak umíš létat, ale nevidíš, že já chci
taky letět mezi mraky.
Říkáš, že můžeš zachránit svět a zničit všechno zlo.
Ale co bys dělal kdyby zlo už nebylo. Pojďme
raději spolu vytvořit svět, kde už nebude
potřeba žádných hrdinů.

You show me how you can
fly, but you do not see that I want to fly between
the clouds too.
You say you can save the world and destroy all
evil.
But what would you
do if the evil was no more. Let's rather create
a world together where no heroes will be needed.
Track Name: Kovadlina - Z popela
Obě slunce se ztratila na obloze
je cítit jen odér popela
Slepí se táhnou na provaze
a je jedno či dojdou za šera

Nevidět, nemyslet, necítit, docela

Za celou noc se nic nestalo
jen dva páry očí čekají ve tmě
Slyšeli hlasy. ale už to přestalo
přesto to pořád vidí dost černě
Snaží se slepit útržky života
a pak ho rozpoznat slepeckou holí
Slepota, nicota, vendeta
Kde není světlo, je lehké krev prolít

Nevidět, nemyslet, necítit, z popela
Track Name: Empty Hall of Fame - Witch Hunt
Collective guilt, like a universal truth
Selling bottled wind, like a universal cure
Liars and cowards, becoming wolves
Everybody cares, but nobody knows

Lead me cuz im blind, i dont want to see
Let it be my saviour i dont want to be
Let it bet he knife, behind my back
Let it be my answer cuz i dont need understand Cuz im NOTHING… and NO ONE… AND NOTHING!!!
Collective guilt, like a universal truth
Selling bottled wind, like a universal cure
Liars and cowards, becoming wolves
Everybody cares, but nobody knows
Hate is your driving force
There will be no remorse
Dostali jsme se za únosnou
mez!
Witch Hunt
Collective
guilt, like a universal truth
Selling bottled wind, like a universal cure
Liars and cowards,
becoming wolves
Everybody cares, but nobody knows
Lead me cuz im blind, i
dont want to see
Let it be my saviour i dont want to be
Let it bet he knife, behind
my back
Let it be my answer cuz i dont need
understand Cuz im NOTHING… and NO ONE… AND NOTHING!!!
Collective
guilt, like a universal truth
Selling bottled wind, like a universal cure
Liars and cowards,
becoming wolves
Everybody cares, but nobody knows
Hate is your driving force
There will be no remorse
We reached the boiling point

Kolektivní vina, jako univerzální pravda
Prodáváme vítr v lahvi jako univerzální lék
Lháři a zbabělci se stávají vlky
Všichni se zajímají, ale nikdo doopravdy nic neví
Veď mne protože jsem slepý
Buď mým spasitelem, protože já jim být nechci
Buď tím nožem co mám za zády
Buď mojí odpovědí, protože já tomu nepotřebuji rozumět
Kolektivní vina, jako univerzální pravda
Prodáváme vítr v lahvi jako univerzální lék
Lháři a zbabělci se stávají vlky
Všichni se zajímají, ale nikdo doopravdy nic neví
Nenávist je vaši hnací silou
Pijavice co prahnou po krvi
Dostali jsme se za únosnou mez!
Track Name: Aralkum - Kdo nám dýchá na záda
Kdo, má moc přetvářet skutečnost
Čí dech, cítíme na zádech
Koho píseň zpíváš, kdo schvaluje ti plat?
Kdo slyší tvýma ušima, kdo používá tvůj zrak?

Ze svitu antonů upletou plamen
Rozseknou životy mřížovím cel
Dopisy s pečetí falešných přátel
Kdo zavřel oči a kdo odpověděl?

Dosáhli snad svého?
Náš hlas se ztratí v ozvěnách atmosféry nejistoty
A my budeme tam, kde nás chtěli - za okrajem tmy?

Povedlo se jim, to co chtěli?
Ne.

WHO´S BREATHING ON OUR BACKS?

Who has the power to transform the reality
Whose breath we feel on our back
Whose song you sing, who´s approving your pay?
Who hears trough your ears, who uses your sight?

They will knit the fire, from the shine of the police trucks
They will mince the life with laticework of jails
Letters with seal of false friends
Who closed the eyes and who answered them?

Did they achieve their goal?
Our voice will vanish in the echoing atmosphere of insecurity
and we will be where they wants us to be – behind the edge of darkness?

Did they achieve their goal?
No.

If you like Z popela (Anne M. Christiansen / Kovadlina / Empty Hall of Fame / Aralkum), you may also like: